ข้อมูล: {{data.name}}

ชื่อ:
{{data.name}}
สัญชาติ:
{{data.country}}
สังกัด:
ตำแหล่ง:
{{data.position}}
ใสเสื้อหมายเลข:
{{data.number}}
เกิดเมื่อ:
{{data.birthday}}
สูง:
{{data.height}}
น้ำหนัก:
{{data.weight}}
ถนัด:
{{data.feet}}
สัญญาสิ้นสุด:
{{data.contractEndDate}}

ประวัติ {{data.name}}